Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Markaryd - Ålder och kön - Markaryd 1 V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Markaryd 1 V 1372 19,3% 33,7% 17,5% 29,4% 7,5% 49,5% 50,5% 7,8%  
Summa 1372 19,3% 33,7% 17,5% 29,4% 7,5% 49,5% 50,5% 7,8%

http://www.val.se