Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älmhult - Ålder och kön - Virestad-Eneryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Virestad-Eneryda 1557 16,1% 29,2% 26,5% 28,2% 6,9% 52,0% 48,0% 5,5%  
Summa 1557 16,1% 29,2% 26,5% 28,2% 6,9% 52,0% 48,0% 5,5%

http://www.val.se