Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älmhult - Ålder och kön - Norregård-Pjätteryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norregård-Pjätteryd 1722 15,7% 38,2% 25,1% 21,0% 6,4% 48,8% 51,2% 6,3%  
Summa 1722 15,7% 38,2% 25,1% 21,0% 6,4% 48,8% 51,2% 6,3%

http://www.val.se