Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älmhult - Ålder och kön - Froafälle

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Froafälle 1365 17,4% 30,8% 20,4% 31,4% 5,9% 48,9% 51,1% 3,4%  
Summa 1365 17,4% 30,8% 20,4% 31,4% 5,9% 48,9% 51,1% 3,4%

http://www.val.se