Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Älmhult - Ålder och kön - Gemön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gemön 1173 19,9% 31,7% 24,5% 24,0% 8,1% 48,2% 51,8% 5,5%  
Summa 1173 19,9% 31,7% 24,5% 24,0% 8,1% 48,2% 51,8% 5,5%

http://www.val.se