Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alvesta - Ålder och kön - Alvesta V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alvesta V 1321 17,4% 31,8% 29,8% 21,0% 7,6% 51,3% 48,7% 10,9%  
Summa 1321 17,4% 31,8% 29,8% 21,0% 7,6% 51,3% 48,7% 10,9%

http://www.val.se