Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tingsryd - Ålder och kön - Tingsryd 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tingsryd 1 1321 15,9% 30,7% 22,4% 31,0% 7,4% 49,1% 50,9% 4,9%  
Summa 1321 15,9% 30,7% 22,4% 31,0% 7,4% 49,1% 50,9% 4,9%

http://www.val.se