Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lessebo - Ålder och kön - Ljuder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljuder 764 13,6% 28,0% 28,4% 30,0% 5,6% 51,4% 48,6% 7,5%  
Summa 764 13,6% 28,0% 28,4% 30,0% 5,6% 51,4% 48,6% 7,5%

http://www.val.se