Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tranås - Ålder och kön - Tranås 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tranås 3 1410 15,9% 33,4% 23,8% 27,0% 7,2% 48,7% 51,3% 2,4%  
Summa 1410 15,9% 33,4% 23,8% 27,0% 7,2% 48,7% 51,3% 2,4%

http://www.val.se