Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Eksjö - Ålder och kön - Eksjö 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Eksjö 4 1473 16,2% 29,7% 26,9% 27,3% 6,7% 50,4% 49,6% 3,1%  
Summa 1473 16,2% 29,7% 26,9% 27,3% 6,7% 50,4% 49,6% 3,1%

http://www.val.se