Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vetlanda - Ålder och kön - Alseda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alseda 1124 17,2% 27,8% 29,0% 26,1% 7,5% 51,6% 48,4% 3,8%  
Summa 1124 17,2% 27,8% 29,0% 26,1% 7,5% 51,6% 48,4% 3,8%

http://www.val.se