Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Grimstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grimstorp 1007 14,3% 33,2% 30,6% 21,9% 7,5% 53,7% 46,3% 2,0%  
Summa 1007 14,3% 33,2% 30,6% 21,9% 7,5% 53,7% 46,3% 2,0%

http://www.val.se