Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Norra Sandsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norra Sandsjö 1334 13,2% 29,2% 28,3% 29,4% 7,3% 50,7% 49,3% 2,8%  
Summa 1334 13,2% 29,2% 28,3% 29,4% 7,3% 50,7% 49,3% 2,8%

http://www.val.se