Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Nässjö - Ålder och kön - Nässjö 9

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 9 1430 20,8% 25,5% 24,8% 29,0% 7,5% 49,9% 50,1% 2,4%  
Summa 1430 20,8% 25,5% 24,8% 29,0% 7,5% 49,9% 50,1% 2,4%

http://www.val.se