Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Rogberga S-Ödestugu

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rogberga S-Ödestugu 1800 17,0% 41,2% 22,8% 18,9% 8,1% 49,9% 50,1% 1,3%  
Summa 1800 17,0% 41,2% 22,8% 18,9% 8,1% 49,9% 50,1% 1,3%

http://www.val.se