Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Hakarp 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hakarp 3 1015 16,0% 43,3% 21,4% 19,4% 6,8% 51,1% 48,9% 1,5%  
Summa 1015 16,0% 43,3% 21,4% 19,4% 6,8% 51,1% 48,9% 1,5%

http://www.val.se