Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna 7

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 7 1403 20,7% 38,8% 22,0% 18,5% 9,5% 50,5% 49,5% 3,7%  
Summa 1403 20,7% 38,8% 22,0% 18,5% 9,5% 50,5% 49,5% 3,7%

http://www.val.se