Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Huskvarna 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Huskvarna 5 1260 20,4% 28,5% 21,7% 29,4% 7,6% 47,6% 52,4% 4,2%  
Summa 1260 20,4% 28,5% 21,7% 29,4% 7,6% 47,6% 52,4% 4,2%

http://www.val.se