Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Råslätt N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råslätt N 1905 24,9% 32,0% 18,1% 25,0% 7,5% 46,9% 53,1% 10,9%  
Summa 1905 24,9% 32,0% 18,1% 25,0% 7,5% 46,9% 53,1% 10,9%

http://www.val.se