Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Åker-Hagshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åker-Hagshult 894 16,0% 30,2% 31,0% 22,8% 4,8% 52,1% 47,9% 5,3%  
Summa 894 16,0% 30,2% 31,0% 22,8% 4,8% 52,1% 47,9% 5,3%

http://www.val.se