Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vaggeryd - Ålder och kön - Byarum 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Byarum 1 920 16,5% 41,8% 26,0% 15,7% 9,8% 51,8% 48,2% 1,7%  
Summa 920 16,5% 41,8% 26,0% 15,7% 9,8% 51,8% 48,2% 1,7%

http://www.val.se