Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mullsjö - Ålder och kön - Mullsjö 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mullsjö 1 1446 13,4% 28,1% 27,6% 30,8% 6,4% 50,1% 49,9% 2,4%  
Summa 1446 13,4% 28,1% 27,6% 30,8% 6,4% 50,1% 49,9% 2,4%

http://www.val.se