Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gnosjö - Ålder och kön - Åsenhöga-Källeryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åsenhöga-Källeryd 1125 17,8% 30,0% 30,8% 21,4% 9,0% 52,7% 47,3% 6,1%  
Summa 1125 17,8% 30,0% 30,8% 21,4% 9,0% 52,7% 47,3% 6,1%

http://www.val.se