Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vadstena - Ålder och kön - Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Söder-Nya Söder-Hertigen mfl 1368 13,7% 36,5% 30,0% 19,8% 6,6% 50,2% 49,8% 2,7%  
Summa 1368 13,7% 36,5% 30,0% 19,8% 6,6% 50,2% 49,8% 2,7%

http://www.val.se