Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vadstena - Ålder och kön - Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Innerstaden 1170 12,0% 22,0% 24,4% 41,7% 3,9% 42,6% 57,4% 1,8%  
Summa 1170 12,0% 22,0% 24,4% 41,7% 3,9% 42,6% 57,4% 1,8%

http://www.val.se