Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - Brunnsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunnsvik 1822 22,2% 31,6% 20,5% 25,7% 8,2% 49,6% 50,4% 2,3%  
Summa 1822 22,2% 31,6% 20,5% 25,7% 8,2% 49,6% 50,4% 2,3%

http://www.val.se