Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Motala - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1939 20,7% 28,3% 23,5% 27,5% 6,8% 48,8% 51,2% 2,2%  
Summa 1939 20,7% 28,3% 23,5% 27,5% 6,8% 48,8% 51,2% 2,2%

http://www.val.se