Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Söderköping - Ålder och kön - Skällvik-Mogata

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skällvik-Mogata 1112 13,3% 30,6% 32,4% 23,7% 6,6% 53,0% 47,0% 1,5%  
Summa 1112 13,3% 30,6% 32,4% 23,7% 6,6% 53,0% 47,0% 1,5%

http://www.val.se