Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Söderköping - Ålder och kön - Drothem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Drothem 1570 14,1% 35,8% 32,1% 18,0% 6,8% 52,2% 47,8% 1,4%  
Summa 1570 14,1% 35,8% 32,1% 18,0% 6,8% 52,2% 47,8% 1,4%

http://www.val.se