Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Djäkneparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djäkneparken 1619 31,4% 32,2% 16,9% 19,5% 7,4% 47,4% 52,6% 4,6%  
Summa 1619 31,4% 32,2% 16,9% 19,5% 7,4% 47,4% 52,6% 4,6%

http://www.val.se