Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Saltängen-Nordantill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Saltängen-Nordantill 1136 19,1% 18,8% 24,3% 37,8% 3,7% 49,8% 50,2% 3,8%  
Summa 1136 19,1% 18,8% 24,3% 37,8% 3,7% 49,8% 50,2% 3,8%

http://www.val.se