Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Nordantill

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nordantill 1491 34,7% 32,1% 16,6% 16,6% 7,0% 48,2% 51,8% 5,8%  
Summa 1491 34,7% 32,1% 16,6% 16,6% 7,0% 48,2% 51,8% 5,8%

http://www.val.se