Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Folkparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Folkparken 1301 39,4% 29,7% 17,0% 13,9% 10,3% 50,4% 49,6% 8,8%  
Summa 1301 39,4% 29,7% 17,0% 13,9% 10,3% 50,4% 49,6% 8,8%

http://www.val.se