Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Taborsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Taborsberg 1532 22,8% 30,5% 24,5% 22,2% 8,3% 51,1% 48,9% 3,3%  
Summa 1532 22,8% 30,5% 24,5% 22,2% 8,3% 51,1% 48,9% 3,3%

http://www.val.se