Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Svärtinge Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svärtinge Södra 1181 14,3% 46,6% 27,0% 12,1% 8,4% 49,9% 50,1% 3,4%  
Summa 1181 14,3% 46,6% 27,0% 12,1% 8,4% 49,9% 50,1% 3,4%

http://www.val.se