Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Råssla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råssla 1562 14,6% 38,0% 24,7% 22,7% 6,8% 48,8% 51,2% 1,2%  
Summa 1562 14,6% 38,0% 24,7% 22,7% 6,8% 48,8% 51,2% 1,2%

http://www.val.se