Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Rystad 4 (Ekängen)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rystad 4 (Ekängen) 1189 10,3% 68,8% 14,0% 6,8% 5,2% 51,1% 48,9% 2,8%  
Summa 1189 10,3% 68,8% 14,0% 6,8% 5,2% 51,1% 48,9% 2,8%

http://www.val.se