Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Västerlösa-Björkeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västerlösa-Björkeberg 684 14,6% 44,0% 25,4% 15,9% 5,1% 52,3% 47,7% 0,9%  
Summa 684 14,6% 44,0% 25,4% 15,9% 5,1% 52,3% 47,7% 0,9%

http://www.val.se