Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Slaka 1 (Lambohov C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 1 (Lambohov C) 1555 29,4% 39,1% 18,8% 12,7% 9,4% 53,7% 46,3% 8,0%  
Summa 1555 29,4% 39,1% 18,8% 12,7% 9,4% 53,7% 46,3% 8,0%

http://www.val.se