Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Landeryd 3 (Kvinneby mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1304 9,5% 23,2% 22,2% 45,1% 6,6% 47,8% 52,2% 1,5%  
Summa 1304 9,5% 23,2% 22,2% 45,1% 6,6% 47,8% 52,2% 1,5%

http://www.val.se