Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1410 14,8% 28,1% 21,6% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 3,0%  
Summa 1410 14,8% 28,1% 21,6% 35,5% 6,6% 46,3% 53,7% 3,0%

http://www.val.se