Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - Landeryd 1 (Hackefors mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1375 9,8% 40,9% 23,9% 25,3% 5,3% 50,8% 49,2% 0,8%  
Summa 1375 9,8% 40,9% 23,9% 25,3% 5,3% 50,8% 49,2% 0,8%

http://www.val.se