Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1417 34,2% 26,5% 17,1% 22,2% 5,9% 50,7% 49,3% 3,0%  
Summa 1417 34,2% 26,5% 17,1% 22,2% 5,9% 50,7% 49,3% 3,0%

http://www.val.se