Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Linköping - Ålder och kön - S:t Lars 3 (Hejdegården)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1475 37,9% 30,7% 18,1% 13,3% 8,1% 50,0% 50,0% 3,1%  
Summa 1475 37,9% 30,7% 18,1% 13,3% 8,1% 50,0% 50,0% 3,1%

http://www.val.se