Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Valdemarsvik - Ålder och kön - Ringarum 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ringarum 2 1450 15,1% 29,7% 29,2% 25,9% 7,0% 51,3% 48,7% 2,1%  
Summa 1450 15,1% 29,7% 29,2% 25,9% 7,0% 51,3% 48,7% 2,1%

http://www.val.se