Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Boxholm - Ålder och kön - Boxholm 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boxholm 3 1100 16,0% 29,5% 32,5% 22,0% 8,1% 52,3% 47,7% 1,0%  
Summa 1100 16,0% 29,5% 32,5% 22,0% 8,1% 52,3% 47,7% 1,0%

http://www.val.se