Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trosa - Ålder och kön - Vagnhärad Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vagnhärad Södra 890 17,4% 36,0% 31,0% 15,6% 9,9% 54,0% 46,0% 4,8%  
Summa 890 17,4% 36,0% 31,0% 15,6% 9,9% 54,0% 46,0% 4,8%

http://www.val.se