Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Toresund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toresund 1210 13,2% 36,5% 28,8% 21,5% 5,3% 50,7% 49,3% 5,4%  
Summa 1210 13,2% 36,5% 28,8% 21,5% 5,3% 50,7% 49,3% 5,4%

http://www.val.se