Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Länna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Länna 625 13,6% 36,8% 28,8% 20,8% 5,4% 48,2% 51,8% 5,0%  
Summa 625 13,6% 36,8% 28,8% 20,8% 5,4% 48,2% 51,8% 5,0%

http://www.val.se