Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Tosterö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tosterö 1619 15,9% 43,6% 23,9% 16,6% 7,5% 50,2% 49,8% 4,9%  
Summa 1619 15,9% 43,6% 23,9% 16,6% 7,5% 50,2% 49,8% 4,9%

http://www.val.se